Конференция «Актуальные проблемы нумизматики в системе специальных направлений исторической науки»

Miedziboz

ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ДІКЗ «МЕДЖИБІЖ»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції

«Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки»,

яка відбудеться 21-22 червня 2018 р. на базі

Державного історико-культурного заповідника «Меджибіж».

Адреса: Україна, Хмельницька обл., м. Меджибіж, вул. Замкова 1.

           До участі у конференції запрошуються фахівці в галузі історії Стародавнього Світу, Середніх віків та раннього Модерного часу, економічної історії та історії економічної думки, археології, нумізматики, епіграфіки, сфрагістики, геральдики, фалеристики, боністики та музеєзнавства.

Планується робота за такими напрямками:

 • Антична нумізматика;
 • Нумізматика Візантійської імперії та християнського Сходу;
 • Середньовічна нумізматика;
 • Нумізматика нового часу;
 • Новітня нумізматика;
 • Східна нумізматика;
 • Методологія нумізматичних досліджень;
 • Нумізматика в системі історичного краєзнавства.

 

Заявку та тези просимо надсилати до 10 травня 2018 р.

Участь у конференції потрібно обов’язково підтвердити до 01 червня 2018 р.

Запрошення авторові надсилатиметься електронною поштою після отримання оргкомітетом тез доповіді.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, російська (для нерезидентів України).

Заявки і тексти тез просимо надсилати на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Видання збірника тез планується до початку роботи конференції.

Розширені матеріали конференції можуть бути рекомендовані до друку у збірникові наукових праць «Український нумізматичний щорічник».

Організаційний внесок учасника конференції становить 350 грн. (заочна участь у конференції – 150 грн.). Витрати на проїзд та проживання забезпечуються учасниками конференції особисто. Для учасників конференції з науковим ступенем доктора наук – участь безкоштовна.

 

Повідомляйте, будь ласка, заздалегідь про потребу в наданні житла на термін роботи конференції:

тел. (095) 423 95 96 – Орлик Василь Михайлович

тел. (093) 706-79-10 – Бойко-Гагарін Андрій Сергійович

Текст запрошення в форматі pdf  [250 Kb]

Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та всіх зацікавлених осіб.

З повагою Оргкомітет

Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь у роботі V Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки»

Прізвище: __________________________________

Ім’я: _______________________________________

По батькові: ________________________________

Науковий ступінь: ___________________________

Вчене звання: _______________________________

Посада: _____________________________________

Організація (повна назва): ____________________

Адреса: _____________________________________

Контактний телефон: ________________________

Е-mail : _____________________________________

Форма участі у конференції:

подання тез доповіді_______________________

участь із доповіддю________________________

Секція ___________________________________

Назва доповіді: ______________________________

Дата прибуття: ______________________________

Дата відбуття: _______________________________

Потреба в забезпеченні житлом:

так –

ні   –

Заявку надсилати в окремому файлі. Назва файла – прізвище учасника і слово «заявка» писати латиницею (наприклад: Ivanov_Zaiavka.doc).

Тези надсилати в окремому файлі. Назва файла – прізвище учасника і слово «тези» писати латиницею (наприклад: Ivanov_Tezy.doc).

 

Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 1. Тези доповідей приймаються в електронному вигляді лише укомплекті із заявкою на участь у конференції.
 1. Назва файла з тезами доповіді – прізвище учасника і слово «тези»писати латиницею (наприклад: Ivanov_Tezy.doc).
 1. Обсяг тез – до 3 повних сторінок тексту у редакторі Microsoft Wordшрифтом Times New Roman, 14 кеглем, без виставлення переносів, стиль –normal (звичайний), інтервал між рядками – одинарний, відступ абзацу – 1 см.
 1. Формат сторінки – А4.
 2. Параметри сторінки: - розмір полів: ліве – 2,0 см, праве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє –2,8 см; - сторінки без нумерації.
 1. У правому верхньому куті (шрифт звичайний, без курсиву та підкреслювань):

- прізвище та ініціали автора (авторів);

- науковий ступінь, вчене звання;

- назва організації.

 1. Назву доповіді друкують великими літерами по центру аркуша, шрифтнапівжирний, без курсиву та підкреслень. Від тексту назву відокремлюютьодним вільним рядком зверху та знизу.
 1. Нижче назву доповіді дублюють англійською мовою.
 2. Формули, рисунки, таблиці у тексті допускаються в кількості небільше 5 одиниць.
 1. За зміст поданого матеріалу відповідальність несуть автори.

Оргкомітет залишає за собою право не приймати до друку тексти, які не відповідають тематиці та вимогам щодо їх оформлення або надіслані із запізненням.